גרסה להדפסה

עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה ח'

הנושא

תרגילים

קישור למשימה מוכנה

מלבן

#3187, #3200, #3210, #3212, #3213

משימה בנושא מלבן

שטחים כולל שטח של משולש, שטח של מלבן ושטח של ריבוע

#3222, #3224, #3228, #3245, #3247, #3254, #3259

משימה בנושא שטחים

זוויות וקטעים כולל חוצה זווית, סכום זוויות במשולש, זוויות במלבן

#2141, #2148, #2237, #2158, #2164, #2100, #3290, #3295, #3161, #3175

משימה בנושא זוויות וקטעים

עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה ט'

הנושא

תרגילים

קישור למשימה מוכנה

זוויות בין ישרים מקבילים

#2170, #2238, #2240, #2178, #2177

משימה בנושא זוויות בין ישרים מקבילים

חפיפת משולשים

#417, #422, #423, #436, #424, #428, #429, #439, #454, #442, #457, #431, #441, #453, #466, #460, #467, #470, #480, #491, #492, #519

משימה בנושא חפיפת משולשים

דמיון משולשים

#3300, #3302, #3306, #3312, #3319

משימה בנושא דמיון משולשים

תיכון במשולש

#3262, #3265, #3268, #3273, #3278

משימה בנושא תיכון במשולש

משולש שווה שוקיים כולל שטח משולש

#522, #523, #531, #533, #539, #3282, #3284, #3285

משימה בנושא משולש שווה שוקיים

משפט פיתגורס

#3330, #3334, #3336, #3337, #3341, #3343

משימה בנושא משפט פיתגורס

עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה י'

עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה י"א

נושא
תרגילים
קישור למשימה מוכנה
קטע אמצעים במשולש
קטע אמצעים בטרפז
מפגש התיכונים במשולש
משפט תאלס
משפט חוצה הזווית במשולש
משפט דמיון זווית זווית
משפטי דמיון נוספים
פרופורציה של קטעים מיוחדים ושטחים במשולשים דומים
הגדרת מעגל, זווית מרכזית, מיתרים וקשתות
זוויות היקפיות
משיק למעגל
שני מעגלים
פרופורציה במשולש ישר זווית
פרופורציות במעגל