שיעור ראשון – משפט דמיון צ.ז.צ. ומשפט דמיון צ.צ.צ. (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(5 דקות)
חזרה על משפט דמיון ז.ז.
הדיון ייעשה באמצעות דיון עם התלמידים.
הצגת תכלית
(5 דקות)
להראות את תרגיל #856 במערכת. לתת לתלמידים זמן לחשוב כיצד הם רוצים לפתור את התרגיל.
תרגיל עם נתונים שמפנים למשפט דמיון צ.ז.צ. בלי ישרים מקבילים.
הצגת משפטי דמיון צ.ז.צ. ו-צ.צ.צ.
(20 דקות)
להוכיח את משפט דמיון צ.צ.צ. תרגיל #2119 במערכת, ואת משפט דמיון צ.ז.צ. תרגיל #2118 במערכת.
מומלץ להציג אותם כמשפטים יותר נדירים, ופחות שימושיים, לעומת משפט דמיון ז.ז. ולהסביר מדוע.
פתרון שאלה לדוגמה
(10 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #856 במערכת.
לחזור לתרגיל של תחילת השיעור ולתת לתלמידים זמן לפתור אותו לבד.
סיכום השיעור
(5 דקות)
לתת תלמידים את המשימה לבית במערכת.
להסביר שהתרגילים מסודרים בסדר קושי עולה. במידה והכיתה חזקה מומלץ להתמקד בתרגילים הבינוניים הקשים והמאתגרים. במידה והכיתה פחות חזקה מומלץ להתחיל מהתרגילים הקלים.

משימה לבית

תרגילים ברמה קלה: #854 (פתרון), #1013 (פתרון)

תרגיל ברמה בינונית: #1014 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: משפט דמיון צ.ז.צ. ומשפט דמיון צ.צ.צ. - תרגילים לבית.

שיעור שני – תרגול מתקדם של משפטי דמיון צ.ז.צ. ו-צ.צ.צ. (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(5 דקות)
חזרה על שני משפטי הדמיון צ.ז.צ. ו-צ.צ.צ.
החזרה תיעשה באמצעות דיון עם התלמידים. מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה ולראות איזה תרגיל היה קשה לתלמידים, ולהתמקד בו. (אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה).
פתרון שאלה לדוגמה
(15 דקות)
הדגמה של שאלה יותר מורכבת במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #857 במערכת.
תרגול עצמי
(20 דקות)
התלמידים יפתרו את שאלות #1021, #1016 במערכת.
סיכום השיעור
(5 דקות)
לסכם את שני משפטי הדמיון צ.ז.צ. ו-צ.צ.צ. ולתת לתלמידים את המשימה לבית במערכת.
אם לא מספיקים, לתת את תרגיל #1016 להשלמה בבית.

משימה לבית

תרגיל ברמה קלה: #855 (פתרון)

תרגילים ברמה בינונית: #1015 (פתרון), #1053 (פתרון)

תרגילים ברמה גבוהה: #1035 (פתרון), #1057 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: תרגול מתקדם של משפטי דמיון צ.ז.צ. ו-צ.צ.צ. - תרגילים לבית.