שיעור ראשון - משפט תאלס והרחבותיו (90 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(10 דקות)
הקדמה על הנושא הגדול של דמיון ופרופורציה (מי שמלמד קודם את הנושא של דמיון לא צריך את ההקדמה).
יש להציג את מושג הפרופורציה. אפשר בעזרת סרטון של ymath
ניתן גם לנקוט בגישה של כיתה הפוכה ולתת לתלמידים לראות את הסרטון לפני השיעור כדי להגיע לשיעור כשמושג הפרופורציה יותר מובן להם.
משפט תאלס
(20 דקות)
הצגת המשפט והוכחה שלו - תרגיל #2071 במערכת.
יש גם הוכחה יותר מופשטת שמבוססת על חלוקה מתמשכת שניתן להסביר כהסבר נוסף למתעניינים. ההוכחה מורכבת, וכדאי להתכונן מראש כיצד להסביר אותה לתלמידים.
(פתרון שאלה לדוגמה
(5 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #2060 במערכת.
שאלה בסיסית.
ההרחבות של משפט תאלס
(10 דקות)
הצגת ההרחבות של משפט תאלס.
כדאי להדגיש שכולן מהוות שימוש "גמיש" בפרופורציה שיוצרים קטעים מקבילים על השוקיים של זווית ולהראות גם פרופורציה גמישה שלא מופיעה בהרחבות.
פתרון שאלה לדוגמה
(5 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #2063 במערכת.
מראה את הרחבה א'.
פתרון שאלה לדוגמה
(5 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #2064 במערכת.
מראה את הרחבה ב'.
(פתרון שאלה לדוגמה
(10 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #852 במערכת.
מדגיש היכן ואיך ניתן להפעיל גמישות בשימוש במשפט. כולל בניית עזר והדגשת הצורך בקטעים מקבילים לשימוש במשפט תאלס.
תרגול עצמי בכיתה
(20 דקות)
התלמידים יתרגלו את שאלות #848, #851 במערכת.
המורה יעבור ביניהם ויעזור למי שצריך עזרה. מי שלא מספיק ממשיך את התרגיל השני בבית כחלק משיעורי הבית.
סיכום השיעור
(5 דקות)
לתת תלמידים את המשימה לבית במערכת.

משימה לבית

תרגילים ברמה קלה: #2048 (פתרון), #2065 (פתרון)

תרגיל ברמה בינונית: #853 (פתרון)

תרגיל ברמה גבוהה: #842 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: משפט תאלס והרחבותיו - תרגילים לבית.

שיעור שני - תרגול מתקדם במשפט תאלס (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(10 דקות)
דרך שיעורי הבית חזרה על משפט תאלס והרחבותיו.
החזרה תיעשה באמצעות דיון עם התלמידים. מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה ולראות איזה תרגיל היה קשה לתלמידים, ולהתמקד בו. (אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה).
פתרון שאלה מורכבת לדוגמה
(15 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #840 במערכת.
מפגש תיכונים ושני משפטי תאלס עם טרנזיטיביות.
תרגול עצמי בכיתה
(15 דקות)
התלמידים יתרגלו את שאלה #965 במערכת
כולל תכונות מלבן וכמה משפטי תאלס. המורה יעבור ביניהם ויעזור למי שצריך עזרה. מי שלא מספיק ממשיך את התרגיל השני בבית כחלק משיעורי הבית.
סיכום השיעור
(5 דקות)
סיכום השיעור. אם יש זמן אפשר לתת לתלמידים זמן להתחיל את משימת הבית בכיתה.

משימה לבית

תרגילים ברמה בינונית: #841 (פתרון), #964 (פתרון)

תרגיל ברמה גבוהה: #846 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: תרגול מתקדם במשפט תאלס - תרגילים לבית.

שיעור שלישי - משפט הפוך למשפט תאלס (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(5 דקות)
חזרה על משפטי תאלס.
החזרה תיעשה באמצעות דיון עם התלמידים. מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה ולראות איזה תרגיל היה קשה לתלמידים, ולהתמקד בו. (אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה).
משפט הפוך למשפט תאלס
(10 דקות)
הצגת המשפטים ההפוכים למשפט תאלס.
להדגיש שלכל אחד מהמשפטים וההרחבות יש משפט הפוך.
פתרון שאלה לדוגמה
(10 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #969 במערכת.
הוכחת מקבילית בעזרת משפט תאלס.
פתרון שאלה לדוגמה
(15 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #1209 במערכת.
בניית עזר מעניינת בטרפז.
סיכום השיעור
(5 דקות)
לסכם את השיעור ולתת לתלמידים את המשימה לבית במערכת.

משימה לבית

תרגיל ברמה קלה: #967 (פתרון)

תרגיל ברמה בינונית: #968 (פתרון)

תרגיל ברמה גבוהה: #2010 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: משפט הפוך למשפט תאלס - תרגילים לבית.

שיעור רביעי - תרגול מסכם למשפט תאלס (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
דיון במשימה שניתנה לבית
(10 דקות)
מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה לפני השיעור, ולהתמקד בתרגיל שהיה יותר קשה לתלמידים.
אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה.
תרגול עצמי בכיתה של שאלות מורכבות
(30 דקות)
התלמידים יתרגלו את שאלות #962, #1212 במערכת.
המורה יעבור ביניהם ויעזור למי שצריך עזרה. תרגילים שתלמיד לא סיים בשיעור יתווספו לשיעורי הבית.
סיכום השיעור
(5 דקות)
סיכום יחידת ההוראה של משפט תאלס.
המורה יסכם בעזרת התלמידים את כל מה שנלמד ביחידה.

משימה לבית

תרגיל ברמה בינונית: #966 (פתרון)

תרגיל ברמה גבוהה: #1214 (פתרון)

תרגיל אתגר: #1247 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: תרגול מסכם למשפט תאלס - תרגילים לבית.