שיעור ראשון - משפט חוצה הזווית במשולש (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(5 דקות)
חזרה על משפט תאלס
הדיון ייעשה באמצעות דיון עם התלמידים.
הוכחת משפט חוצה הזווית במשולש
(15 דקות)
מומלץ להוכיח בכמה דרכים.
תרגילים #1797, #1798, #1799 במערכת.
את השיעור הזה כדאי ללמד כ"כיתה הפוכה". לתת להוכיח את המשפט כתרגיל לבית ובכיתה לדון בדרכים שגילו. במערכת יש שלוש הנוכחות שונות.
פתרון שאלה לדוגמה
(10 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #979 במערכת.
הדגמה ישירה של המשפט.
פתרון שאלה לדוגמה
(10 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #980 במערכת.
שילוב המשפט עם משפט פיתגורס.
סיכום השיעור
(5 דקות)
לתת תלמידים את המשימה לבית במערכת.
להסביר שהתרגילים מסודרים בסדר קושי עולה. במידה והכיתה חזקה מומלץ להתמקד בתרגילים הבינוניים הקשים והמאתגרים. במידה והכיתה פחות חזקה מומלץ להתחיל מהתרגילים הקלים.

משימה לבית

תרגילים ברמה קלה: #986 (פתרון), #987 (פתרון)

תרגילים ברמה בינונית: #981 (פתרון), #982 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: משפט חוצה הזווית במשולש - תרגילים לבית.

שיעור שני - תרגול מתקדם משפט חוצה הזווית במשולש (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(5 דקות)
חזרה על משפט חוצה הזווית במשולש
החזרה תיעשה באמצעות דיון עם התלמידים. מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה ולראות איזה תרגיל היה קשה לתלמידים, ולהתמקד בו. (אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה).
פתרון שאלה מתקדמת לדוגמה
(20 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #983 במערכת.
שילוב עם תכונות מקבילית ומשפט תאלס.
תרגול עצמי
(15 דקות)
שאלה #984 במערכת.
סיכום השיעור
(5 דקות)
סיכום השיעור. אם יש זמן אפשר לתת לתלמידים זמן להתחיל את משימת הבית בכיתה.

משימה לבית

תרגיל ברמה בינונית: #993 (פתרון)

תרגילים ברמה גבוהה: #985 (פתרון), #998 (פתרון)

תרגיל אתגר: #997 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: תרגול מתקדם משפט חוצה הזווית במשולש - תרגילים לבית.

שיעור שלישי – משפט הפוך למשפט חוצה הזווית במשולש (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(15 דקות)
חזרה על משפט חוצה הזווית במשולש, והתייחסות לשיעורי הבית
החזרה תיעשה באמצעות דיון עם התלמידים. מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה ולראות איזה תרגיל היה קשה לתלמידים, ולהתמקד בו. (אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה).
הוכחת המשפט ההפוך למשפט חוצה הזווית במשולש
(10 דקות)
להוכיח את המשפט, תרגיל #1800 במערכת.
מומלץ לתת לתלמידים לחשוב לבד על ההוכחה ורק אז להראות אותה בכיתה.
פתרון שאלה לדוגמה
(15 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק תרגיל #989 במערכת.
שילוב עם משפט פיתגורס.
סיכום השיעור
(5 דקות)
לסכם את השיעור ולתת לתלמידים את המשימה לבית במערכת.

משימה לבית

תרגילים ברמה קלה: #992 (פתרון)

תרגילים ברמה בינונית: #990 (פתרון)

תרגיל ברמה גבוהה: #991 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: משפט הפוך למשפט חוצה הזווית במשולש - תרגילים לבית.

שיעור רביעי - תרגול מסכם למשפט חוצה זווית (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(10 דקות)
חזרה על משפט חוצה הזווית במשולש ועל המשפט ההפוך.
מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה לפני השיעור , ולהתמקד בתרגיל שהיה יותר קשה לתלמידים. (אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה).
תרגול עצמי בכיתה של שאלות מורכבות
(30 דקות)
התלמידים יתרגלו את שאלות #994, #995, #996 במערכת.
המורה יעבור ביניהם ויעזור למי שצריך עזרה.
סיכום השיעור
(5 דקות)
סיכום יחידת ההוראה של משפט חוצה הזווית במשולש.
המורה יסכם בעזרת התלמידים את כל מה שנלמד ביחידה.

משימה לבית

לסיים מה שלא הספיקו בכיתה.