שיעור ראשון – הגדרת משולשים דומים והיכרות עם משפט דמיון ז.ז. (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(5 דקות)
הקדמה על הגדרה של משולשים חופפים, כהכנה להגדרה של משולשים דומים.
הדיון ייעשה באמצעות דיון עם התלמידים.
דמיון משולשים
(10 דקות)
הגדרה של משולשים דומים., ויחס הצלעות המתאימות שנובע מהדמיון.
התלמידים נחשפו להגדרה בכיתה ח' כך שהם אמורים להכיר אותה.
משפט דמיון ז.ז
(5 דקות)
הצגת משפט דמיון ז.ז.

(פתרון שאלה לדוגמה
(5 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #971 במערכת.
תרגיל בסיסי להבנת המשפט ובניית יחס הצלעות המתאימות.
(פתרון שאלה לדוגמה
(5 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #1003 במערכת.
תרגול קצת יותר מורכב.
סיכום השיעור
(15 דקות)
לסכם את המשפט ולהתחיל את משימת הבית במערכת.
להסביר שהתרגילים מסודרים בסדר קושי עולה. במידה והכיתה חזקה מומלץ להתמקד בתרגילים הבינוניים הקשים והמאתגרים. במידה והכיתה פחות חזקה מומלץ להתחיל מהתרגילים הקלים.

משימה לבית

תרגילים ברמה קלה: #1001 (פתרון), #858 (פתרון)

תרגילים ברמה בינונית: #1004 (פתרון), #1005 (פתרון), #1006 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: הגדרת משולשים דומים והיכרות עם משפט דמיון ז.ז. - תרגילים לבית.

שיעור שני – פרופורציה של צלעות מתאימות במשולשים דומים (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור
(10 דקות)
חזרה על משפט דמיון ז.ז.
החזרה תיעשה באמצעות דיון עם התלמידים. מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה ולראות איזה תרגיל היה קשה לתלמידים, ולהתמקד בו. (אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה).
פרופורציה של צלעות מתאימות במשולשים דומים
(10 דקות)
הבהרת המושג של צלעות מתאימות וכתיבת יחס הצלעות המתאימות במשולשים דומים.
מומלץ לקשר להרחבות של משפט תאלס, ולהדגיש את ההבדלים.
(פתרון שאלה לדוגמה
(10 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #1007 במערכת.
פתרון שאלה לדוגמה
(10 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #1008 במערכת.
הוכחת מכפלת צלעות + משפט חוצה הזווית במשולש.
סיכום השיעור
(5 דקות)
סיכום השיעור. אם יש זמן אפשר לתת לתלמידים זמן להתחיל את משימת הבית בכיתה.

משימה לבית

תרגילים ברמה בינונית: #1002 (פתרון), #1010 (פתרון)

תרגיל ברמה גבוהה: #1255 (פתרון)

תרגיל אתגר: #1212 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: פרופורציה של צלעות מתאימות במשולשים דומים - תרגילים לבית.

שיעור שלישי – תרגילים מתקדמים עם משפט דמיון ז.ז. (45 דקות)

השלב
תוכן
הארות
פתיחת השיעור (15 דקות )
חזרה על השיעור הקודם ובדיקת שיעורי הבית.
החזרה תיעשה באמצעות דיון עם התלמידים. מומלץ להתבונן בדו"ח המשימה ולראות איזה תרגיל היה קשה לתלמידים, ולהתמקד בו. (אם השיעור כפול יש להמשיך ישר בשיעור ללא החזרה).
פתרון שאלה לדוגמא (10 דקות)
הדגמה של שאלה במערכת כולל פתרון מלא בטענה ונימוק - תרגיל #1052 במערכת.
תרגול עצמי בכיתה של שאלות מורכבות (15 דקות)
התלמידים יתרגלו את שאלות #1062, #1094 במערכת.
המורה יעבור ביניהם ויעזור למי שצריך עזרה.
סיכום השיעור (5 דקות)
לסכם את השיעור ולתת לתלמידים את המשימה לבית במערכת.
מה שלא הספיקו בכיתה מומלץ להוסיף לשיעורי הבית.

משימה לבית

תרגיל ברמה קלה: #1061 (פתרון)

תרגילים ברמה בינונית: #1042 (פתרון), #1066 (פתרון)

תרגיל ברמה גבוהה: #1065 (פתרון)

קישור למשימה מוכנה: תרגילים מתקדמים עם משפט דמיון ז.ז. - תרגילים לבית.